หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาดนตรี บรรเลงวงษ์ปี่พาทย์ ในพิธีบวงสรวง 159 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
สาขาวิชาดนตรี บรรเลงวงษ์ปี่พาทย์ ในพิธีบวงสรวง 159 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

admin music
2019-11-12 09:25:57


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย) โดย อาจารย์ปราโมทย์ เที่ยงตรง นำนักศึกษาดนตรีไทยบรรเลงดนตรีไทยวงษ์ปี่พาทย์ ในพิธีบวงสรวง 159 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา