ประวัติความเป็นมา     หลักสูตรที่มีทางเลือกหลากหลายสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านดนตรีซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยผลิตศิลปินทางด้านดนตรี นักแสดง ผู้มีทักษะทางด้านดนตรีเป็นเลิศ เพื่อประกอบอาชีพทางด้านดนตรี และธุรกิจดนตรี   เรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองชอบและถนัด โดยแบ่งออกเป็น แขนงวิชาการแสดงดนตรีไทย และแขนงวิชาการแสดงดนตรีตะวันตก นักศึกษาต้องออกฝึกงานตามความถนัดตามสายงานที่เรียนมากับสถานประกอบการจริง และนักศึกษาต้องนำเสนอผลงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อาทิ การจัดแสดงคอนเสิร์ต งานวิจัยดนตรีนิพนธ์ ชุดบทเรียนกึ่งสำเร็จรูป ผลิตดนตรีประกอบสื่อ