หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว การประชุม/อบรม > ภาพบรรยากาศการอบรมเสริมทักษะศิลป์โดยบุคลากรคุณภาพ (สาขาวิชาดนตรี)
ภาพบรรยากาศการอบรมเสริมทักษะศิลป์โดยบุคลากรคุณภาพ (สาขาวิชาดนตรี)

admin music
2020-04-21 13:07:07

ภาพบรรยากาศการอบรมเสริมทักษะศิลป์โดยบุคลากรคุณภาพ ณ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา มีนักเรียน-นักศึกษาที่สนใจอย่างมากมาย