หน้าหลัก > ข่าว > ฟีดข่าว > “ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ” รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2565
“ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ” รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2565

admin music
2022-12-16 10:04:30

“ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ” ขอบคุณ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 โดยเป็นผู้ประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน จนเป็นที่ยกย่อง และได้รับการยอมรับของสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2565 เนื่องจากเป็นผู้มีความประพฤติทั้งในด้านจริยธรรม คุณธรรม และธรรมาภิบาล กระทั่งได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่ยกย่องและได้รับการยอมรับของสังคมในวงกว้าง รวมถึงเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ในงาน “คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สานสายใย รวมใจลูกสุริย)” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ที่มา: https://gooduniversity.net/ssru-135/