หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีได้รับรางวัลประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีได้รับรางวัลประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์

admin music
2018-11-17 08:38:53

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 รายการประกวดขับร้องเพงพระราชนิพนธ์ ได้เงินรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 2,000 บาท