หน้าหลัก > ข่าว > ฟีดข่าว > นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาสาขาวิชาดนตรี
นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาสาขาวิชาดนตรี

admin music
2019-06-24 12:20:40

"ประตูสู่การเรียนรู้มันได้เปิดตอนรับเธอตอนที่พวกเธอมาถึง ยังจำได้ไม่มีวันลืมตั้งแต่ก้าวแรก ที่เข้ามา SSRU music ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น คำนี้ใช้ได้เสมอ. ตอนนี้เธอจบแล้ว แต่อย่าปิดประตูการเรียนรู้นั้นนะ จงเรียนรู้ต่อไป ยินดีกับวันจบการศึกษา
เป็นคนดีของสังคม พัฒนาประเทศชาติ " ปล.ยินดีตอนรับเสมอ เพราะเราคือ "ครอบครัวดนตรีสวนสุนันทา "