หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

admin music
2020-04-21 14:21:46


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศไทย

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตาวิชาการ โควตาความสามารถพิเศษ และโควตาทุนเพชรสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - วันที่ 23 มีนาคม 2563 http://admission.ssru.ac.th www.ssru.ac.th