หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว การประชุม/อบรม > ประชุมสาขาวิชาครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
ประชุมสาขาวิชาครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

admin music
2020-04-21 13:10:54

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 58510 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาดนตรี ได้จัดประชุมครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว สาขาวิชาดนตรี