หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว การประชุม/อบรม > ประชุมสาขาวิชาครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ประชุมสาขาวิชาครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

admin music
2018-10-04 13:45:43


วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 58510 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาดนตรี ได้จัดประชุมครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว สาขาวิชาดนตรี ขอต้อนรับอาจารย์ประจำใหม่ 2 ท่าน ได้แก่
1. อาจารย์อวัสดากานต์ ภูมี (ดนตรีสากล)
2. อาจารย์ปราโมทย์ เที่ยงตรง (ดนตรีไทย)


ดูภาพเพิ่มเติม  --> คลิก

Download