หน้าหลัก > ข่าว > ฟีดข่าว > ภาพบรรยากาการจัดคอนเสิร์ต “ISU Percussion Ensemble Concert 2019”
ภาพบรรยากาการจัดคอนเสิร์ต “ISU Percussion Ensemble Concert 2019”

admin music
2020-04-21 13:47:06

ภาพบรรยากาการจัดคอนเสิร์ต “ISU Percussion Ensemble Concert 2019” ของสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ School of Music, Indiana State University U.S.A. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา