หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรี
ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรี

admin music
2020-04-21 13:08:38

ภาพบรรยากาศบางส่วนของการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา