หน้าหลัก > ข่าว > ฟีดข่าว > สวนสุนันทาการันตีสถานที่ปลอดเชื้อ COVID-19
สวนสุนันทาการันตีสถานที่ปลอดเชื้อ COVID-19

admin music
2020-06-10 12:57:00

สวนสุนันทาการันตีสถานที่ปลอดเชื้อ COVID-19
สร้างความมั่นใจรับรายงานตัวผู้ปกครอง-นศ.ใหม่

วันนี้ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคาร 38 กองพัฒนานักศึกษา สถานที่รับรายงานตัว เพื่อเตรียมพร้อมในการรับการรายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รวมถึง มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ได้แก่ จุดตรวจคัดกรองวัดไข้บริเวณตั้งแต่ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย จัดให้บริการเจลแอลกอฮอลล้างมือ จัดที่นั่งพักคอยเว้นระยะห่าง รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้บริการทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและFace Shield และมีบริการน้ำดื่มสำหรับผู้ปกครองและนักศึกษา อีกด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
ขอบคุณภาพ : เพจ ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ
www.ssru.ac.th