หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชาสัมพันธ์ > นักศึกษา สาขาวิชาดนตรี ชมการแสดง “กทม. ร้อยใจภักดิ์ร้องบรรเลงเพลงของพ่อ”
นักศึกษา สาขาวิชาดนตรี ชมการแสดง “กทม. ร้อยใจภักดิ์ร้องบรรเลงเพลงของพ่อ”

admin music
2020-04-21 13:44:27

นักศึกษา สาขาวิชาดนตรี ชมการแสดง “กทม. ร้อยใจภักดิ์ร้องบรรเลงเพลงของพ่อ”
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดย กลุ่มงานดุริยางค์ซิมโฟนี กองการสังคีต จัดกิจกรรมการแสดงดนตรี “กทม. ร้อยใจภักดิ์ร้องบรรเลงเพลงของพ่อ” ในรูปแบบวงออร์เคสตรา (Orchestra) โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิคกรุงเทพมหานคร (Bangkok Philharmonic Orchestra)

ปล.. มีนักศึกษาปี4ฝึกงาน ของสาขาวิชาดนตรี มรภ.สวนสุนันทา รวมแสดงในงานครั้งนี้ด้วย