หน้าหลัก > ข่าว > ฟีดข่าว > ักศึกษาร่วมแสดงดนตรี ในกิจกรรม Arts Festival : Art Toys Thailand ณ มิวเซียมสยาม
ักศึกษาร่วมแสดงดนตรี ในกิจกรรม Arts Festival : Art Toys Thailand ณ มิวเซียมสยาม

admin music
2022-12-16 09:57:51

สาขาวิชาดนตรี โดย ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ และ อ.กฤตวิทย์ ภูมิถาวร นำนักศึกษาร่วมแสดงดนตรี ในกิจกรรม Arts Festival : Art Toys Thailand ณ มิวเซียมสยาม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

#ดนตรีสวนสุนันทา #สังคมแห่งการเรียนรู้จริง #ประสบการณ์จริง #สาขาวิชาดนตรี