หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว การประชุม/อบรม
ข่าว การประชุม/อบรม

ประชุมสาขาวิชาครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 58508 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ...
2020-04-21 13:43:21
ประชุมสาขาวิชาครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 58510 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ...
2020-04-21 13:10:54
ภาพบรรยากาศการอบรมเสริมทักษะศิลป์โดยบุคลากรคุณภาพ (สาขาวิชาดนตรี)
ภาพบรรยากาศการอบรมเสริมทักษะศิลป์โดยบุคลากรคุณภาพ ณ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เม ...
2020-04-21 13:07:07
ประชุมสาขาวิชาครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 58510 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ค ...
2018-10-04 13:45:43
ข่าวย้อนหลัง