หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชาสัมพันธ์
ข่าว ประชาสัมพันธ์

ศิลปกรรม ต้อนรับ ผู้บริหารจาก Haikou University of Economics
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Haikou University of Econo ...
2019-07-10 11:11:50
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน ดุริยางค์นบประโคมบรรเลง
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่ ...
2019-07-10 10:59:48
นักศึกษาเอกเครื่องเคาะสวนสุนันทาร่วมแสดงคอนเสิร์ตที่มหิดล
พบกันครับ SSRU DRUMS 4หนุ่มผูกเนคไท9 มิถุนายน 14.00 น. มรภ.สวนสุนันทา 12 มิถุนายน 19.00 น. ม.มห ...
2020-04-21 13:46:40
ISU Percussion Concert 2019
สำรองที่นั่งได้ที่ 061-408-6858 ...
2020-04-21 13:46:19
วงคอรัสสวนสุนันทา เป็นส่วนหนึ่งในงานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชุด “ทศมราชันขวัญหล้า”
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มรภ.สวนสุนันทา ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชุด &l ...
2020-04-21 13:45:59
การแสดงดนตรีโดยนักศึกษาเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
การแสดงดนตรีโดยนักศึกษาเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ...
2020-04-21 13:45:33
รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี” รางวัลเพชรสุบรรณ ประจำปี 2562"
อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2020-04-21 13:45:07
นักศึกษา สาขาวิชาดนตรี ชมการแสดง “กทม. ร้อยใจภักดิ์ร้องบรรเลงเพลงของพ่อ”
นักศึกษา สาขาวิชาดนตรี ชมการแสดง “กทม. ร้อยใจภักดิ์ร้องบรรเลงเพลงของพ่อ”สำนักวัฒนธรรม กี ...
2020-04-21 13:44:27
ข่าวย้อนหลัง