หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชาสัมพันธ์
ข่าว ประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาดนตรี บรรเลงวงษ์ปี่พาทย์ ในพิธีบวงสรวง 159 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย) โดย อาจารย์ปราโมทย์ เที่ยงตรง นำนักศึกษาดนตรีไทยบรร ...
2019-11-12 09:25:57
ข่าวย้อนหลัง