หน้าหลัก > กิจกรรม > ตารางแจ้งเตือนกิจกรรม > การอบรมเสริมทักษะศิลป์โดยบุคลากรคุณภาพ ณ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การอบรมเสริมทักษะศิลป์โดยบุคลากรคุณภาพ ณ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin music
24 พ.ย. 61 - 10 ก.พ. 69
ณ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การอบรมเสริมทักษะศิลป์โดยบุคลากรคุณภาพ ณ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 1-2 ธันวาคม พ.ศ 25 ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นปีที่ 2 เหมาะกับนักเรียน-นักศึกษาที่สนใจในด้านศิลปะทุกแขนง ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ