หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > นัดหมายนักศึกษาวิชาดนตรีชั้นปีที่ 4 ประชุมการเตรียมฝึกงาน
นัดหมายนักศึกษาวิชาดนตรีชั้นปีที่ 4 ประชุมการเตรียมฝึกงาน

admin music
2018-11-12 13:02:00วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน เวลา 13.00 เป็นต้นไป ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรณ ขอนัดนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีชั้นปีที่ 4 วิขาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี ประชุมพร้อมกันที่ห้อง 58508 (ห้องแกรนด์) เพื่อพุดคุยเกี่ยวกับใบตอบรับที่จะนำไปส่งให้กับสถานประกอบการในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่จะถึงนี้