หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > กำหนดกิจกรรมการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษา 2563
กำหนดกิจกรรมการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษา 2563

admin music
2020-06-29 10:13:29

กำหนดกิจกรรมการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563  เวลา 08.00-12.00 น. ระบบ Facebook Live : นักศึกษา 63 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นักศึกษารหัส 63 เพื่อเข้ากลุ่ม ตามลิ้งค์นี้เลย

https://www.facebook.com/groups/360201394943224/