หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > "Oboro Zukiyo" คอนเสิร์ตความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
"Oboro Zukiyo" คอนเสิร์ตความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

admin music
2018-10-03 15:58:14

เพลง "Oboro-Zukiyo"

การแสดงคอนเสิร์ตความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยคณะนักดนตรี Amitié Flute Ensemble ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ คณะนักร้องประสานเสียงสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์

.

เรียบเรียงเสียงประสาน: ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์

ขับร้อง: คณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Chorus)

อำนวยเพลงและฝึกซ้อม: ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์

Produced by: NEWFOLDERstudio และวีดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายการ NEWFOLDERs

.

ส่วนหนึ่งของการถ่ายวีดิทัศน์ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อประกอบการประชาสัมพันธ์การจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม"