หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชาสัมพันธ์ > การแสดงสด ฟรุ๊ต โดยศิลปินจากประเทศญี่ปุ่น
การแสดงสด ฟรุ๊ต โดยศิลปินจากประเทศญี่ปุ่น

admin music
2018-10-03 15:20:54เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ คณะนักดนตรีฟรุ๊ตจากประเทศญี่ปุ่น จัดการแสดงสด SSRU & Flute Concert เป็นคอนเสิร์ตที่รวมเอาดนตรีไทยและดนตรีสากลจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ และการแสดงฟรุ๊ต นักดนตรีจากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Tomomi Kurita และวง Amitle Flute Emsemble ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ในช่วงพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และชุดการแสดง เดี่ยวกีต้าร์คลาสสิค จากอาจารย์ปฐมวัส ธรรมชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี จากนั้น เป็นการแสดงบรรเลงดนตรีไทย จากนักศึกษา ต่อด้วยการแสดงเดี่ยวฟรุ๊ตและแบบวงจากนักดนตรีประเทศญี่ปุ่น  และการแสดงขับร้องเพลงจากคณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Chorus) ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ ได้ควบคุมการขับร้องเสียงประสานด้วยตนเอง

 ปิดท้ายด้วย การกล่าวแสดงความชื่นชมและกล่าวขอบคุณ พร้อมมอบของที่ระลึก ให้กับคณะนักดนตรีฟรุ๊ตจากประเทศญี่ปุ่น โดย นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย และรวมร้องเพลงร่วมกันทั้งนักดนตรีฟรุ๊ตและคณะนักร้องประสานเสียง SSRU Chorus


ดูภาพเพิ่มเติม --> คลิก

Download